دریافت کد بارش برف

دریافت کد بارش برف

گروه علوم اجتماعی سیستان وبلوچستان - برنامه عملیاتی سال تحصیلی 92-91

گروه علوم اجتماعی سیستان وبلوچستان

اطلاع رسانی و دانش افزایی دبیران و دانش آموزان

برنامه عملیاتی سال تحصیلی 92-91
برنامه عملیاتی گروه علوم اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 92-91

مهلت ارسال

شیوه عملیاتی سازی

برنامه

اهداف برنامه

ردیف

 

5/11/91

5/11/91

1-تدریس عملی درس 5 جامعه شناسی 2 با استفاده از IT و ارسال لوح فشرده آن به استان .

2-تولید محتوای الکترونیکی نرم افزار از درس 3و 4کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی و ارسال لوح فشرده آن به استان. 

مسابقه

طراحی آموزشی

1

20/9/91

20/9/91

1-نقد و بررسی درس 1و2کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی بر اساس معیارهای دبیر خانه

2-کارگاه آموزشی ، طراحی سؤالات فرا شناختی و عملکردی و ارسال گزارش آن به صورت لوح فشرده به استان

نقد کتاب

نقد وبررسی محتوای آموزشی

2

 

25/10/91

مقاله نویسی پژوهشی با محوریت مبانی کتاب های جدیدالتألیف 2تا 3نسخه (موضوعات مقالات متعاقباًدر نامه ای جداگانه ارسال خواهد شد).

مقاله نویسی

خلاقیت آموزشی

3

10/8/91

15/8/91

1- تحلیل و بررسی سؤالات امتحان نهایی جامعه شناسی 2خرداد ماه 91

2-تحلیل نمرات امتحان نهایی جامعه شناسی سوم و بررسی علل افت به تفکیک مناطق

تحلیل

بهبود شیوه های ارزشیابی

4

30/7/91

30/7/91

30/1/92

در طول سال

طول سال تحصیلی

 

1-ارسال مشخصات اعضای گروه به استان

2-ارسال برنامه عملیاتی سال تحصیلی 91-92

3-بازدید از مناطق، مدارس و تکمیل فرم امکان سنجی

4-رعایت زمان بندی و ارسال مدارک درخواستی

5-فعال کردن و به روز رسانی وبلاگ

 

سایر موارد

5

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

گروه علوم اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

 

 

[ دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 9:26 ] [ زهرا مشکی ] [ ]